นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)

นโยบายการคืนเงิน มีดังนี้

  1. ไม่มีนโยบายคืนเงินสมัครให้ผู้สมัครที่ชำระเงินมา แล้วต้องการยกเลิกการสมัคร
  2. หากโอนเงินมาหลังเวลาชำระเงิน ทางเราจะโอนเงินคืน และไม่ถือว่าการสมัครสมบูรณ์