KRUN Khon Kaen: อสม. ชวนเดิน หมอชวนวิ่ง ผู้ว่าฯชวนออกกำลังกาย

1.เพื่อระดมทุนทรัพย์สนับสนุนการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยระยะยาว และผู้ป่วยติดเตียงและคนพิการในจังหวัดขอนแก่น
2.เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและการกระตุ้นให้ประชาชนจังหวัดขอนแก่น ได้ตระหนักถึ...อ่านต่อ

8 มี.ค. 2563
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมที่เปิดรับสมัคร

กิจกรรมที่ผ่านมา